Platforma konsultacyjna to doskonałe narzędzie wspomagające dialog społeczny. Daje ogromne możliwości identyfikacji potrzeb mieszkańców. To właśnie tutaj mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły oraz czerpać informacje o aktualnie przeprowadzanych konsultacjach.

 

Strona główna została zaprojektowana tak, aby dostarczyć jak najwięcej informacji. Zamieszczone na niej aktualności, menu górne, menu boczne oraz specjalnie przygotowane ikony nawigacyjne umożliwiają dostanie się do wybranej przez nas konsultacji z każdego poziomu strony.

 

 

W menu górnym dostępne są następujące kategorie: O projekcie, aktualności, konsultacje, konsultacje z ngo, multimedia, kontakt. Na każdej podstronie znajdziemy niezbędne informacje na temat konsultacji społecznych oraz platformy, można ściągnąć przydatne dokumenty, publikacje, obejrzeć filmy, poznać akty prawne oraz dokumenty, na podstawie których działa system konsultacyjny.

 

Nawigacja

 

Każdy użytkownik platformy ma do wyboru konsultacje: planowane, trwające i zakończone.

 

 

W konsultacjach planowanych znajdziemy informacje o przyszłych konsultacjach i zapraszamy do udziału mieszkańców. Za pomocą formularza kontaktowego każdy może też zgłosić swoje propozycje konsultacji.

 

Konsultacje trwające to poziom platformy, gdzie przedstawiamy mieszkańcom konkretny projekt czy inwestycję do zrealizowania. To tutaj znajdziemy wizualizacje, mapy, lokalizacje, szczegółowe plany oraz koszty, czyli szczegóły i informacje potrzebne mieszkańcom, aby wyrazić swoje poglądy.

 

Na tym poziomie do ściągnięcia są ankiety badające potrzeby mieszkańców. Jest też przekierowanie do formularza kontaktowego. Ankiety można wysyłać również pocztą.

 

W zakończonych konsultacjach publikowane są wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 

Dzięki platformie można skonsultować z mieszkańcami każdy projekt czy inwestycję, baczniej wsłuchać się w ich potrzeby i angażować mieszkańców w rozwój Będzina.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl