O projekcie

Miasto Będzin, wspólnie z Fundacją Praw Podstawowych – Liderem projektu, zrealizowało projekt pn. „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie”. Projekt uzyskał wsparcie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Jako cel projektu określono: wzmocnienie procesu konsultacji społecznych online w Będzinie, wzrost wiedzy przedstawicieli NGO, administracji publicznej oraz związków organizacji pozarządowych nt. procesu konsultacji i narzędzi służących do ich przeprowadzenia.
Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2013 r do 30.09.2014 r.

W pierwszym etapie przeprowadzono kampanię promocyjną informującą o realizowanych KS mających na celu opracowanie wytycznych oraz określenie aspektów funkcjonalnych systemu KS online, planowanego do wdrożenia w mieście celem uzyskania opinii nt. przygotowywanych aktów prawnych.
Drugi etap obejmował spotkania konsultacyjne, na których ustalone zostały najważniejsze działania wdrożenia systemu oraz określone potrzeby społeczne w obszarze aspektów funkcjonalnych systemu.

W dniach od 20.08 do 24.09.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Będzinie odbywały się  szkolenia w ramach projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie”. Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu konsultacji społecznych i sposobów ich przeprowadzania, jak również w zakresie konstruowania aktów prawa regulujących ww. kwestie.

W efekcie projektu wykonano platformę do konsultacji online.


Platforma ma służyć do przeprowadzania konsultacji za pomocą aktywnych narzędzi. Na tej stronie mieszkańcy Będzina znajdą kalendarz konsultacji oraz szczegółowe informacje o konsultacjach, zarówno tych trwających, jak i planowanych.

Każdy mieszkaniec może wyrazić swą opinię na temat konsultowanego projektu poprzez formularz kontaktowy oraz ankietę, które dostępne są na stronie.

 

Pobierz publikację

Pobierz ulotkę

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl