Konsultacje społeczne dotyczące dzielnicy Śródmieście!
12 czerwca 2017

Masz pomysł – uwagę – propozycję? Wypowiedz się na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia i weź udział w procesie konsultacji społecznych wspierających prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

Miasto Będzin, decyzją Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r., przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście. Obszar objęty granicami projektu planu miejscowego zajmuje powierzchnię około 160 ha. W związku z istotnym znaczeniem tej centralnej przestrzeni miejskiej dla mieszkańców oraz rozwoju naszego Miasta, proces prac nad dokumentem planu wspierać będą działania konsultacyjne skierowane do wszystkich będzinian zainteresowanych tematem.

 Zasadniczym celem uruchomienia procedury opracowania nowego planu dla tego terenu jest konieczność odpowiedzi na zmieniające się na przestrzeni lat potrzeby i przepisy. Dotyczą one m.in. założeń ustawy krajobrazowej, kwestii parkingów przy obiektach użyteczności społecznej czy garaży, sytuowania nadajników telefonii komórkowych oraz stworzenia racjonalnych warunków dla istniejących i potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

 

 Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

 

Pierwszy etap konsultacji społecznych potrwa do września 2017 r. i obejmie następujące formy:

  • zbieranie uwag, propozycji i pomysłów do powstającego dokumentu w oparciu o ankietę elektroniczną, która udostępniona zostanie na platformie do konsultacji online (www.konsultacje.bedzin.eu) w pierwszym kwartale 2017 r.;

  • działalność punktu konsultacyjnego, który na przełomie maja i czerwca został uruchomiony  w centrum Będzina – w punkcie była  możliwość zapoznania się z wstępnymi założeniami dla powstającego dokumentu i makietą terenu oraz wyrażenia opinii, obaw i propozycji rozwiązań istotnych dla przestrzeni dzielnicy Śródmieście;

  • otwarte warsztatowe spotkanie konsultacyjne oparte o pracę z trójwymiarową makietą terenu, którego celem będzie identyfikacja potrzeb i problemów obszaru Śródmieścia Będzina;

  • indywidualne wywiady pogłębione pozwalające poznać opinie kluczowych podmiotów instytucjonalnych (takich jak przedsiębiorcy i organizacje posiadające nieruchomości na terenie Śródmieścia) dotyczące planowanych lub pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym tego terenu.

 

O wszystkich szczegółowych terminach związanych z powyższym procesem będziemy informować Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Już teraz zachęcamy do śledzenia naszej platformy i uczestnictwa w działaniach konsultacyjnych dotyczących przestrzeni dzielnicy Śródmieście. Każdy głos ma znaczenie!

Szczegółowych informacji na temat powstającego planu i możliwości zabrania głosu w miejskiej debacie dotyczącej terenu Śródmieścia udzielają: pracownicy Referatu Strategii i Rozwoju, tel. 32 267 91 37, 32 267 91 15, e-mail rozwoj@um.bedzin.pl

 

 

 

 

Konsultacje społeczne wspierające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście współfinansowane są z grantu otrzymanego przez Miasto Będzin w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl