Przystąpienie Będzina do związku metropolitalnego zaopiniowano pozytywnie
9 maja 2017

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Będzina, która odbyła się 8 maja 2017 r.  podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zaopiniowano pozytywnie przystąpienie naszego miasta do związku metropolitalnego, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Ze wszystkich otrzymanych ankiet konsultacyjnych, zdecydowana większość - 88,9% była głosami za przystąpieniem do związku.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl