Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022
10 kwietnia 2018

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w życie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022, Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii.

W tym celu zachęcamy Państwa do przekazania swoich opinii i przesłania ich na adres poczty elektronicznej rgl@um.bedzin.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego - Referatu Gospodarki Mieszkaniowej lub za pośrednictwem poczty. Na Państwa opinie czekamy najpóźniej do dnia 24.04.2018 r. (obowiązuje data wpływu do Urzędu).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej - tel. 32 267-92-29.

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022

 

Wieloletni Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl