Wypełnij kartę oczekiwań dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
25 września 2017

Miasto Będzin przystąpiło do realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

Projekt ma na celu wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w ramach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście.

W związku z tym zapraszamy do wypełnienia karty potrzeb/oczekiwań/sugestii on-line celem poznania Państwa preferencji na temat zagospodarowania i nadania nowej jakości wybranych przestrzeni publicznych, jak również wypracowania wspólnych rozwiązań planistycznych.

Państwa opinie będą stanowić cenne i ważne źródło informacji w trakcie realizacji projektu.

Karta ma charakter konsultacyjny i nie ma wpływu na procedurę formalna opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konsultacje trwają do 30.09.2017 r.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl