ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
4 stycznia 2017

W dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 Miasto Będzin zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” wyłonionego w konkursie pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowanie efektów dotychczasowych prac nad programem jak również działań zaplanowanych na kolejne okresy.

 


Już dziś można zapoznać się z dotychczas opracowanym materiałem dostępnym pod linkiem:http://www.bedzin.pl/strona-452-konsultacje_spoleczne_diagnozy_i.html

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Będzina, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do współtworzenia Programu Rewitalizacji dla naszego miasta.

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl