„Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”
Dzielnica: Dla wszystkich mieszkańców
Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-26
Data zakończenia: 2017-06-14

W związku z zakończeniem prac nad przygotowywaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina” Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza na IV spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt Programu Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się:

  • 14 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Będzinie

    (sala nr 18).

Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego Gminy (dane statystyczne) oraz w oparciu o dane zebrane wśród mieszkańców za pomocą ankiety diagnostycznej.

Ich analiza została przeprowadzona w taki sposób, by określić, w których miejscach naszego miasta występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Prowadzono otwarte konsultacje społeczne obejmujące spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i interesariuszami Gminy oraz zbieranie ankiet od mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszaru rewitalizowanego mogli zgłosić propozycje własnych projektów do realizacji w ramach rewitalizacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina” i zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami, sugestiami i uwagami dotyczącymi przedmiotowego dokumentu za pomocą formularza konsultacyjnego.

Wypełniony formularz można złożyć drogą elektroniczną na adres: rozwoj@um.bedzin.pl/przesłać pocztą tradycyjną/dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pokój 224.

Z projektem Programu Rewitalizacji można zapoznać się również w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 224).

Konsultacje projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina” trwają

do 5 czerwca 2017 r.

 

 

Projekt Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina - pobierz

 

Formularz uwag - pobierz

 

 


Projekt „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” współfinansowany jest ze środków

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

                                                          logotyp Fundusze Europejskie - pomoc techniczna   logotyp _ unia Europejska Fundusz Spóności

 

Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl