Aktualności
Ankieta konsultacyjna

Ankieta konsultacyjna

15 września 2014

Ankieta konsultacyjna jest ostatnim etapem badań socjologicznych i konsultacji społecznych realizowanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy”.

...
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/WARSZTATÓW „KONSULTACJE SPOŁECZNE W MIEŚCIE BĘDZIN”

Informujemy, iż w dniach 27, 28 i 29 sierpnia rozpoczynają się trzydniowe szkolenia w ramach projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie”.

...
Szkolenia z zakresu konsultacji społecznych

W dniach od 20 do 22 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Będzinie odbywały się  szkolenia w ramach projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie”.

...
Darmowe szkolenie

Darmowe szkolenie

1 lutego 2014

Zapraszamy na darmowe szkolenia z konsultacji społecznych i sposobów ich przeprowadzania z wykorzystaniem platformy do konsultacji społecznych online, jak również w zakresie konstruowania aktów prawa regulujących ww. kwestie.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl