Aktualności
Wypełnij kartę oczekiwań dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

Miasto Będzin przystąpiło do realizacji projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego” - partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020.

...
Konsultacje społeczne dotyczące dzielnicy Śródmieście!

Masz pomysł – uwagę – propozycję? Wypowiedz się na temat rozwoju przestrzeni Śródmieścia i weź udział w procesie konsultacji społecznych wspierających prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.

...
Zaproszenie na IV spotkanie konsultacyjne

 W związku z zakończeniem prac nad przygotowywaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina” Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza na IV spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt Programu Rewitalizacji.

...
Przystąpienie Będzina do związku metropolitalnego zaopiniowano pozytywnie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Będzina, która odbyła się 8 maja 2017 r.  podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl