Aktualności
Przystąpienie Będzina do związku metropolitalnego zaopiniowano pozytywnie

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Będzina, która odbyła się 8 maja 2017 r.  podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

...
Ruszają konsultacje w sprawie metropolii

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

...
Zaproszenie na III spotkanie konsultacyjne „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina.

...
Zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które w przyszłości będą mogły być realizowane na terenie miasta Będzina w ramach Programu Rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl