Aktualności

W dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 Miasto Będzin zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” wyłonionego w konkursie pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

...

Zakończył się pierwszy etap prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina. Opracowano diagnozę, która stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

...

Zapraszamy do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn. „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”.

...

W związku z trwającymi pracami nad wprowadzeniem w życie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina, Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i skorzystania z możliwości przekazania nam swoich opinii.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl