Aktualności
Ruszają konsultacje w sprawie metropolii

W związku z wejściem w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, każda gmina, mająca wejść w skład związku, jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród swoich mieszkańców. Celem tych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat przystąpienia gminy, którą zamieszkują do związku metropolitalnego.

...
Zaproszenie na III spotkanie konsultacyjne „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina”

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina.

...
Zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych

Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które w przyszłości będą mogły być realizowane na terenie miasta Będzina w ramach Programu Rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

...

W dniu 9 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 Miasto Będzin zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina” wyłonionego w konkursie pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl