Aktualności

Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Al. Kołłątaja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...
Konsultacje dotyczące Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Będzina ogłosił konsultacje projektu uchwały.

...
Zakończenie konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego

Zakończyły się konsultacje w sprawie wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, za wyrażenie swoich opinii i uwag.

...
Wyniki konsultacji dla mieszkanców dzielnicy Łagisza

W ramach wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza do publicznego wglądu wpłynęła jedna uwaga.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl