Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...

Prezydent Miasta Będzina zaprasza mieszkańców, a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące opracowania „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina”.

...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Będzina na lata 2016-2019, który został opracowany na podstawie art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

...

Ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Al. Kołłątaja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

...
Program regionalny Unia Europejska

Strona www powstała w ramach projektu "Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy Konsultacji Społecznych online w Będzinie".

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie.

Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Konsultacje Będzin

Dowolna treść z artykułu

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl